☰ Menu Prawe Menu ☰
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

Środa 05.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej www.sp10koszalin.pl

- Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-29

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-01

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-20
- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Na stronach internetowych znajduję się pliki w formie skanów dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

Strony zawierają DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Filmy na stronach przed wprowadzeniem ustawy w życie wykonane były beż udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami (brak tekstu - dialogi, brak osoby tłumaczącej w języku migowym)

 

Wyłączenia

 

Posiadamy dokumenty, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę możliwości, informację są poprawiane.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Czapla

E-mail: sp10koszalin@wp.pl

tel.: (094)340-20-36

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie   alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący:

Dyrektor Szkoły SP10 w Koszalinie
ul. Chopina 42

75-567 Koszalin

tel.: (94) 340 – 20 - 36

sp10koszalin@wp.pl 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą:

  • jedno wejście główne - od placu apelowego przed szkołą
  • pięć wyjść awaryjnych:
     

- wyjście ewakuacyjne nr 1 – od strony placu apelowego

- wyjście ewakuacyjne nr 2 - od strony placu apelowego

- wyjście ewakuacyjne nr 3 – od strony placu zabaw

- wyjście ewakuacyjne nr 4 - od strony placu zabaw

- wyjście ewakuacyjne nr 5 - od strony boiska orlik

 

1. Podjazd dla niepełnosprawnych jest przed wejściem głównym.

2. Na terenie szkoły znajduje się parking.

3. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. Brak windy wewnętrznej.

5. Pracownik merytoryczny może przyjść do interesanta.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wytworzył:
Michał Mioduszewski
(2020-09-24)
Udostępnił:
Mioduszewski Michał
(2020-09-24 14:20:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Mioduszewski Michał
(2021-02-25 15:13:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 64939