☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie
Herb Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

wydatki

Sprawozdanie z wykonania budżetu szkoły na 31.03.2013 - wydatki

Plan wydatków Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie na dzień 31 marca 2013 r.

Paragraf

Wyszczególnienie

Dział 801

Dział 854

Plan ogółem

Rozdziały

Rozdziały

801 01

801 46

801 95

854 01

 

Wynagrodzenia i pochodne

2 391 144

0

18 740

93 810

2 503 694

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 821 900

 

15 700

74 000

1 911 600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

147 044

 

 

5 510

152 554

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

323 300

 

2 700

12 700

338 700

4120

Składki na Fundusz Pracy

40 400

 

340

1 600

42 340

4140

Wpłaty na PFRON

18 500

     

18 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

40  000

 

 

 

40 000

Pozostałe wydatki bieżące

464 500

5 200

83 500

7 600

560 800

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 900

 

 

 

6 900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 000

 

   

37 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

 

 

 

1 000

4260

Zakup energii

230 000

 

 

 

230 000

4270

Zakup usług remontowych

3 000

 

30 000 

 

33 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000

 

 

 

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

47 000

2 500

48 500

 

98 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500

 

 

 

3 500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

5 500

 

 

 

5 500

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 300

 

 

 

5 300

4410

Podróże służbowe krajowe

700

 500

 

 

1 200

4440

Odpisy na ZFŚS

121 100

 

5 000

7 600

133 700

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

2 200

 

 

2 700

Razem

 

2 855 644

5 200

102 240

 

101 410

3 064 494

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Michał Mioduszewski
(2006-11-20 16:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Mioduszewski
(2013-06-04 12:35:46)
 
 
ilość odwiedzin: 150619

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X